Sản phẩm Bio Clear – xử lý khí độc H2S trong nước ao nuôi

Sản phẩm Bio Clear, Bio Clear – xử lý khí độc H2S trong nước ao nuôi

Bio Clear – xử lý khí độc H2S trong nước ao nuôi

– Bản chất: sản phẩm vi sinh xử lý nhanh H2S và NH3 trong ao nuôi. Các vi sinh vật trong sản phẩm dựa trên cơ chế hấp thụ H2S và NH3 như nguồn dinh dưỡng cho tế bào chúng để phát triển và hình thành nên cho tế bào.

  • Xử lý triệt để H2S, NH3 trong ao nuôi cá. Xử lý nhanh các hiện tượng váng đen trên mặt nước ao nuôi, cá nổi đầu vào buổi sáng do khí độc.
  • Xử lý tảo lam, tảo đỏ trong nước ao.

Sản phẩm Bio Clear, Bio Clear – xử lý khí độc H2S trong nước ao nuôi

– Cách dùng: dùng trực tiếp 1 can sản phẩm Bio Clear can 5 lít hòa với nước tạt đều cho 10.000 – 20.000 m3 nước ao nuôi vào lúc trời nắng.

– Biểu hiện: H2S và NH3 giảm nhanh sau khi sử dụng sản phẩm 10 – 12 giờ. Nước ao sáng sau khi sử dụng sản phẩm 6 giờ, một số ít tảo sẽ xuất hiện từng vệt

Xem thêm: Sản phẩm BFC NO2 AQUA – xử lý nhanh khí độc NO2

𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐁𝐢𝐨-𝐅𝐥𝐨𝐜

  • Địa chỉ: Cụm CN Liên Hiệp – Phúc Thọ – Hà Nội
  • Web: http://biofloc.com.vn/
  • Hotline: 𝟎𝟖𝟐𝟖. 𝟗𝟗. 𝟖𝟔𝟖𝟔
  • Email: biofloccompany@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

**hangupdate**