BIO-FLOC 01

0

Xử lý nhanh H2S và NH3

Xử lý triệt để H2S, NH3 trong ao nuôi cá.

Phân hủy các mùn bã, phân thải, thức ăn dư thừa đáy ao nuôi cá.

Ổn định màu nước, ổn định tảo trong ao nuôi.

Tình trạng: Còn Hàng

Chọn số lượng:
**hangupdate**