BFC 02 PRO

0

Tẩy sạch đáy – hết thối đáy

✔ Phân hủy nhanh các chất thải ở đáy ao lót bạt, bê tông giúp làm sạch bóng đáy ao nuôi.

✔ Làm giảm nhanh các khí độc NH3, NO2, NO3, H2S…trong ao nuôi.

✔ Cân bằng hệ vi sinh có lợi trong ao.

Tình trạng: Còn Hàng

Chọn số lượng:
**hangupdate**